بخش دامپزشکی و بیماری‌ها

 
مشکلات و مباحث مربوط به دامپزشکی و بیماری‌ها را مطرح کنید و از تجربه اساتید و جامعه بهشت کبوتران نهایت استفاد را ببرید
  انجمن موضوعات ارسال‌ها آخرین ارسال
میتوانید برنامه های واکسیناسیون و پیشگیری را در این قسمت دنبال نمایید.
0
0 هیچ
این بخش مربوط به داروها و ویتامین‌ها و مکمل‌های مورد نیاز کبوتر است.
0
0 هیچ
انواع بیماری و امراض شایع را مطرح و از تجربیات دوستان استفاده کنید.
0
0 هیچ
سایر آسیب‌ها و صدمات شایع را مطرح و از تجربیات دوستان استفاده کنید.
0
0 هیچ
در این قسمت میتوانید سایر مطالب ضدعفونی و گندزدایی را مطرح نمایید.
0
0 هیچ
سایر مباحث مربوطه را اینجا مطرح نمائید و با دوستان خود مشاوره کنید.
0
0 هیچ