مدیریت لانه و مسابقات

 
سوالات و مشکلات خود را مطرح نمایید و با کمک اعضاء جامعه بهشت کبوتران مباحث را پیگیری کنید.
  انجمن موضوعات ارسال‌ها آخرین ارسال
مباحث مربوط به گسترش و مدیریت لانه را در این بخش مطرح نمایید.
0
0 هیچ
میبایست کلیه مسائل بهداشتی و نظافت را در این بخش عنوان کنید.
0
0 هیچ
برنامه‌های صحیح غذایی و مباحث تغذیه را در این قسمت دنبال کنید.
0
0 هیچ
سایر روش‌های جفتگیری و اصلاح نژاد را در این قسمت مطرح نمایید.
0
0 هیچ
مباحث چشم و بال و فیزیک کبوتر و صفات آنها را در این بخش بیان کنید.
0
0 هیچ
آموزشهای اولیه و تمرینات قبل از مسابقات مربوط به این بخش هستند.
0
0 هیچ
مسائل مربوط به انواع نژادها و خانواده‌ها را در این قسمت دنبال کنید.
0
0 هیچ
کلیه مسائل مربوط به پرریزی و تولک‌رفتن را در این بخش عنوان کنید.
0
0 هیچ
درمورد خطرات و مشکلاتی که بر سر راه شما وجود دارد تبادل نظر کنید.
0
0 هیچ
در این بخش میتوانید پیرامون احتیاجات و لوازمات لانه تبادل نظر کنید.
0
0 هیچ
سایر سوالات مربوطه را مطرح نمائید و با دوستان خود مشاوره کنید.
0
0 هیچ