1. کبوتر مفقودی و دستگیری

  چنانچه کبوتر مسابقه‌ای گرفتید و یا گم کرده‌اید در این بخش اطلاع‌رسانی کنید.
  2 موضوع
  5 دیدگاه
 2. نقد و بررسی مسابقات

  کلیه مباحث مربوط به مسابقات داخلی و خارجی را در این قسمت مطرح کنید.
  2 موضوع
  2 دیدگاه
 3. کمپین مخالفت با شکار

  در این بخش میتوانید شعار و اهداف خود را درباره مخالفت با شکار اظهار نمایید.
  0 موضوع
  0 دیدگاه
 4. فرهنگ سازی و ترویج

  پیشنهادات و چشم‌اندازهای خود را درباره فرهنگسازی و ترویج به اشتراک بگذارید.
  2 موضوع
  3 دیدگاه
 5. نرم افزارها و برنامه‌ها

  انوع نرم‌افزارها و برنامه‌ها در زمینه کبوتر مسابقه ای را در این بخش عنوان کنید.
  1 موضوع
  2 دیدگاه
 6. طبیعت و حیات‌وحش

  فعالان و دوست‌داران محیط زیست میتوانند در این قسمت فعالیت داشته باشند.
  1 موضوع
  2 دیدگاه
 7. صندلی داغ مربیان

  این بخش به تنهایی میتواند یکی از جذابترین و جالبترین قسمت‌های سایت باشد.
  1 موضوع
  16 دیدگاه