موضوعات
پاسخ‌ها
آخرین پاسخ
 1. راهکارهای راهکش

  4
 2. گوم کردن جوجه دور بام

  6
 3. تمرین کبوتران بالغ

  4
 4. روش های بازگشت کبوترمسافتی

  0
 5. مقاله ای درباره آموزش و تمرین قبل از مسابقات

  2
 6. فرق کبوتر مسافت

  3
 7. علت باخت جوجه‌ها در مسافت کوتاه

  18