مکان سکونت: 
نگین شهر
رده مسافت: 
مسافت طولانی و فوق طولانی
رسته فعالیت: 
مسابقه دهنده
سطح مهارت: 
متوسط
تاریخچه: 
عضو به مدت 4 ماه 3 هفته