گران قیمت ترین کبوتر جهان

تصویر ناجی آل کثیر

در مزایده PIPA بلژیک این بار رکورد گرانترین کبوتر تاریخ به کبوتری بنام Armando)BE 14-3004610) تعلق گرفت .
این پرنده متعلق به کبوتر خانه جوئل ورشووت بلژیک بود.
این پرنده به مبلغ باور نکردنی 1252000 یورو بفروش رفت مبلغی چهار برابری کبوتر بولت معروف

دیدگاه خود را بنویسید...