تصویر ناجی آل کثیر
دوستان دلایل بد پر بودن پرنده (پرنده ای که در فصلی غیر از فصل پرریزی به پرریزی میره) چی هست....؟
تا کنون هیچ کاربری وارد بحث نشده است !