تصویر ناجی آل کثیر
دوستان و اساتید محترم زیادی عضو این سایت هستند که هر کدام به نحوی خدماتی به دوستداران کبوتر مسافتی ارائه میکنن . پس دوستان که تولید کننده یا وارد کننده ملزومات این رشته هستند توی این بخش خدمات خودشون رو برای دوستان به اشتراک بزارن تا دوستان راحت تر وسایل مورد نیاز خودشون رو تهیه کنن برای مثال ؟ انواع دارو ها و مکمل ها غذایی انواع دستگاه های ساعت زنی (بنزنیگ - تایبس) انواع قفس های جفت گیری و ..... تولید کننده های کبوتر خانه ها (لافت) تولید کننده های قفس های راهکش و ملزومات دیگر .....
تا کنون هیچ کاربری وارد بحث نشده است !