دلایل بروز بیماری پرنده ها

تصویر ناجی آل کثیر

دلایل بروز بیماری پرنده ها

دلایل زیر سبب بروز بیماری می شوند :

1) تغذیه دائم جوجه ها با پلت

2) زیاد بودن ذرت در جیره غذایی

3) ناکافی بودن تعداد آبخوری و دانخوری

4) نبودن غذا در دانخوری به مدت طولانی

5) کمی آشیانه تخمگذاری

6) شدت نور در سالن (زیاد بودن نور )

7) تراکم جوجه ها در واحد سطح

8) بالا بودن درجه حرارت

9) کمبود پروتئین و مواد معدنی جیره

10) وجود انگلهای خارجی مانند شپشک و کنه مرغی و امثال آنها

11) تهویه ناقص

12) نقص در کیفیت و کمیت دان

تا کنون هیچ کاربری وارد بحث نشده است !
دیدگاه خود را بنویسید...