روش شناخت کبوتران مسافتی

تصویر ناجی آل کثیر

راه و روش شناخت کبوترهای مسافت کوتاه و بلند متوسط و سیستم متفاوت نژادهای مختلف در اکثر کبوتران با نژاد عرب بالها ودم کوتاه هستن و در نژادهای اروپا هلند بلژیک اسپانیا المان انگلیس چین و....بالها و دم بلند نتیجه میگیریم چینش بال و طرز قرار گرفتن انها فقط نوعی فرضیه علمی ست و صرفا نباید اطمینانتان در این راستا باشد و دو اصل پلاکی فیزیک بدنی شامل چشم خوب داری عنبیه حجیم ،زمینه باز یا بسته ،حلقه مسافت وحلقه سلامت پررنگ ،،گردن و پا با استیل همخوانی داشته باشد و بلند نباشد پاها و مچ قوی ناخن ب اشکال داسی عقابی و.. سینه عضلانی چینش بالها با توجه ب نژادش در چند اصل کوتاه، متوسط ،متوسط رو به بلند ، بلند وقاره پیما یا همان فوق بلند دم را درحالت پرواز تقریبا جمع یا درحالت ایستادن باتوجه ب نژاد تک دمی روی دماغ (بسته ب نژاد)نداشته باشد و چیزی ک در مورد تمامیه نژادهای پلاکی صدق میکند دور پلک حتی زمان پیری با سن بسیار بالا بهیچ عنوان نباید حالت گوشتی یا همان پفی در بیاورد و اصل دوم هوش و توان (هوش) پرنده ک با هیچ چشم مسلح و غیر مسلح و ازمایش ژنتیکی قابل مشاهده نیست را مد نظر داشته باشید سپس در فکر مسافت و اعتقاد ب کبوترتان باشید هر پرنده ای ک یک نقص از نکات بالا را شامل باشد در بین راه دچار مشکل میشود و باعث میشود پرنده دیر ب آشیانه بازگردد و یا هیچوقت بر نگردد داشتن یک چشم خوب یا بال خوب ب تنهایی دلیل اصالت کبوتر نیست (((نقص در کبوتر یعنی نوعی شکست))

تا کنون هیچ کاربری وارد بحث نشده است !

سلام! 😍 به نظر میاد شما از بحث لذت می‌برید، اما هنوز برای یک حساب کاربری ثبت نام نکرده‌اید.

وقتی حساب کاربری داشته باشید می‌توانید در مباحث شرکت کنید، نوشته‌های خوب را لایک کنید و محبت را در فضا توسعه دهید ❤️