محاسبه سرعت پرنده

تصویر ناجی آل کثیر

محاسبه سرعت بازگشت کبوتران مسافتی به خانه
با عرض سلام و ادب
تنها کبوترهایی در مسابقه شرکت خواهند داشت که پس از رهاسازی به لانه باز گردند.چه بسا کبوترهای حتی با

تجربه به دلیل شرایط بد اب و هوا و عوامل دیگر به خانه باز نگردند و یا شب را در بیرون لانه سپری کنند.این کبوتر

ها مشمول مسابقه نمیشوند.برای تعیین سرعت بازگشت کبوترها از محل رها سازی به خانه دو چیز ضروری است:

1 :مسافت بین محل رهاسازی کبوترها با هر یک از کبوترخانه های متعلق به رقبا.

2 :زمانی که هر یک از کبوترها این مسیر را پیموده است.

با تقسیم مسافت طی شده بر زمان سرعت کبوتر به دست می اید که در هر کشور با واحد خاصی بیان

میشود.در بسیاری از کشورها به واحد متر در دقیقه و در برخی کشورها از جمله انگلستان بر حسب واحدهای

دیگر از قبیل یارد در دقیقه بیان میشود.محاسبه متوسط سرعت کبوتر در مسابقه از طریق فرمولی که در زیر اورده

میشود محاسبه میشود.

دقیقه تقسیم ( 60 * متر ) = متر بر دقیقه ( سرعت )

مثال :
فرض کنیم کبوتری در مدت 10 ساعت و 37 دقیقه و 24 ثانیه مسافتی با طول 681 کیلومتر و 149 متر را پیموده

است.ابتدا تمام واحدهای زمان را به ثانیه (38244 ثانیه ) و مسافت را به متر 681149 متر ) تبدیل میکنیم.انگاه با

استفاده از فرمول سرعت کبوتر محاسبه میشود.

(681149*60 ) تقسیم 38244 = 1069

مقدار ان برابر 1069 متر در دقیقه معادل 64 کیلومتر ( 40 مایل ) در ساعت است+

تا کنون هیچ کاربری وارد بحث نشده است !

سلام! 😍 به نظر میاد شما از بحث لذت می‌برید، اما هنوز برای یک حساب کاربری ثبت نام نکرده‌اید.

وقتی حساب کاربری داشته باشید می‌توانید در مباحث شرکت کنید، نوشته‌های خوب را لایک کنید و محبت را در فضا توسعه دهید ❤️