جنسیت: 
آقا
مکان سکونت: 
آزادشهر
رده مسافت: 
مسافت کوتاه و متوسط
رسته فعالیت: 
پرورش دهنده
سطح مهارت: 
متوسط
تاریخچه: 
عضو به مدت 4 سال 8 ماه