جنسیت: 
آقا
مکان سکونت: 
خرم آباد
رسته فعالیت: 
مسابقه دهنده
تاریخچه: 
عضو به مدت 4 سال 3 ماه
بیوگرافی: 
اکبر سپهوندی اهل خرم اباد لرستان .۱۵سالی میشه که با کبوتران مسابقه زندگی میکنم چند ساله مسابقه میدم در حد قهرمانان که نیستم ولی زحمت خودم رو میکشم .در حال حاضر هم بعنوان مدیر کلوپ مرکزی خرم آباد در خدمت مربیان شهرم هستم .