جنسیت: 
آقا
مکان سکونت: 
اهواز
حوزه فعالیت: 
عضو هیچ کلوپی نیستم
رده مسافت: 
مسافت کوتاه
رسته فعالیت: 
پرورش دهنده
سطح مهارت: 
مبتدی
تاریخچه: 
عضو به مدت 5 سال 5 ماه
بیوگرافی: 
کارشناس ساخت و تولید ، 25 ساله و عاشق طبیعت و حیوانات