جنسیت: 
آقا
مکان سکونت: 
تربت جام
رده مسافت: 
مسافت کوتاه و متوسط
رسته فعالیت: 
مسابقه دهنده
سطح مهارت: 
متوسط
تاریخچه: 
عضو به مدت 7 ماه 5 روز
بیوگرافی: 
اینجانب جمشید قربانی به مدت 4سال در رشته کبوتران مسافتی در شهرستان تربت جام مشغول هستم. و فعلا به عنوان مدیر کلوپ شهرستان تربت جام مشغول به فعالیت هستم