جنسیت: 
آقا
مکان سکونت: 
خراسان رضوی
رده مسافت: 
مسافت کوتاه و متوسط
رسته فعالیت: 
مسابقه دهنده
سطح مهارت: 
متوسط
تاریخچه: 
عضو به مدت 3 سال 3 ماه
بیوگرافی: 
جواد اشرفی ساکن مشهد یکساله میشه تو این رشته اومدم ولی از بچه گی کبوتر داشتم و عوضو کلوپ مشهدالرضا هستم