جنسیت: 
آقا
مکان سکونت: 
خوزستان
رده مسافت: 
مسافت متوسط و طولانی
رسته فعالیت: 
پرورش دهنده
سطح مهارت: 
متوسط
تاریخچه: 
عضو به مدت 4 سال 9 ماه