فرامرز زیدانی

جنسیت: 
آقا
رده مسافت: 
مسافت متوسط و طولانی
رسته فعالیت: 
مسابقه دهنده
سطح مهارت: 
متوسط
تاریخچه: 
عضو به مدت 3 سال 9 ماه
بیوگرافی: 
فرامرز زیدانی 34 ساله ساکن بندر ماهشهر به عنوان مدیر کلوپ و مسابقه دهنده فعالیت میکنم