جنسیت: 
آقا
مکان سکونت: 
نگین شهر
رده مسافت: 
مسافت کوتاه و متوسط
رسته فعالیت: 
مسابقه دهنده
سطح مهارت: 
متوسط
تاریخچه: 
عضو به مدت 10 ماه 3 هفته