ناجی آل کثیر

جنسیت:  آقا
رسته فعالیت:  پرورش دهنده
سطح مهارت:  متوسط
تاریخچه:  عضو به مدت 2 سال 1 ماه
بیوگرافی:  ناجی آل کثیر هستم متولد 1360 ساکن شهرستان شوش دانیال (ع) از سن بسیار کم شیفته پرنده شدم و با پرنده بزرگ شدم چند سالی میشه که بخاطر کمبود جا مجبور به فروش پرنده هام شدم و به امید روزی که دوباره پرنده جای خودش رو در منزل باز کنه به کسب معلومات از بزرگان این رشته میپردازم. از بدو ورود کبوتر مسافتی (پلاکی) در ایران شیفته این نژاد شده و به پرورش و تکثیر این نژاد پرداختم و هم اکنون در کنار شما بزرگوارن و مربیان صاحب نام کسب علم میکنم. به امید روزی که این رشته مفرح جایگاه خودش رو نه فقط در ایران بلکه در تمام جهان باز کنه انشالله....
تصویر ناجی آل کثیر

برنامه راهكش در بلژیک

در این مقاله به بررسی ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺒﻮﺗﺮان مسافتی ﺗﺎ نزدیک به 100 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ کشور ﺑﻠﮋﯾﮏ می پردازیم امیدوارم که مورد رضایت شما قرار بگیرد .

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ در ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪﻡ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 3 ﺷﺮﻭﻉ می شود ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺻﻞ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺻﺒﻮﺭﯼ . این ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺒﻮﺗﺮ های ﺍﺻﻼﺡ ﻧﮋﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭼﻪ اصلاح نژاد نشده قابلیت بازدهی دارد .

ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 3 رهاسازی رو انجام دهید .

ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺯ همان ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ولی در جهت های دیگر ﺭﻫﺎﺳﺎﺯﯼ را ﺍﻧﺠﺎﻡ دهید .

در ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 6 رهاسازی را انجام دهید . ( اگر دقت کرده باشید ما ﺍﺯ روی ﺻﺒﻮﺭﯼ ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ )

در ﺭﻭﺯ 5 ﻭ 6 ﺍﺯ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 12 رهاسازی را دنبال کنید .

در ﺭﻭﺯ 7 ﻭ 8 در ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 19 اقدام به رهاسازی کبوتر ها کنید .

ﺭﻭﺯ 9 ﻭ 10 ﻭ 11 ﻭ 12 ﻭ 13 ﻭ 14 ﻭ 15 ﻭ 16 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 32 ﯾﻌﻨﯽ 8 ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ کردن رهاسازی در همین کیلومتر .

( ﺍﯾﻦ عمل به سادگی به ما نشان می‌دهد ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در راهكش مورد اهمیت بسیار هست ﯾﻌﻨﯽ اینکه ﺗﮑﺮﺍﺭ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﯿﺰ مورد اهمیتی می باشد )

در ﺭﻭﺯ 17 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 64 را به تمرین اضافه میکنیم .

در ﺭﻭﺯ 18 به کبوتر ها ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ می دهیم .

در ﺭﻭﺯ 19 ﻣﺠﺪﺩﺍ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 64 را تکرار کنید .

در ﺭﻭﺯ 20 ﻣﺠﺪﺩﺍ به کبوتر ها ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ دهید .

در ﺭﻭﺯ 21 ﻣﺠﺪﺩﺍ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 64 تکرار شود

در ﺭﻭﺯ 22 به کبوتر ها ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ داده شود .

در ﺭﻭﺯ 23 ﺍﺯ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 96 رهاسازی را انجام دهید .

ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ برنامه راهكش را ﻣﻌﮑﻮﺱ اجرا کنید یعنی ﺭﻭﺯ 25 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 64 و ﺭﻭﺯ 26 ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ و ﺭﻭﺯ 27 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 32 ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﮑﻮﺱ و ﺭﻭﺯ 28 ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ
و ﺭﻭﺯ 29 آماده مسابقه برای نتیجه گیری از این برنامه .

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍﻫﮑﺶ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﻮﻉ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ می باشد ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وقت ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯼ 7 ﺗﺎ 9 ﯾﺎ 9 ﻭ ﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ دارای ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ می باشند ﺑﺎ ﺍﯾﻦ برنامه باعث می شود ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ در ذهن کبوتر ﮔﺴﺘﺮﺵ یابد و ﭼﻮﻥ ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﺎﺗﯿﺴﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ کنند ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﺍﻫﮑﺶ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﺒﻮﺗﺮهای آموزش دیده ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺁﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﻐﻨﺎﺗﯿﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ
ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ بتوانند ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ کنند .

منبع : اسطورهای مسافتی

تصویر ناجی آل کثیر

سلام خدمت آقای اشرفی عزیز
مربیان کشور بلژیک بیشتر تمرکزشون روی سرعت هست بهتره از مقالات مربیان بنام بلژیک استفاده کنید هرچند توی همین کشور خودمون مربیان رده بالایی داریم که با مربیان دنیا هم رده هستن اما چون کمتر اهل فضای مجازی و اینترنت هستن کمتر نامشون به میون میاد.

تصویر ناجی آل کثیر

سلام و عرض ادب
دوست عزیز شما پرنده خودتون رو توی حیاط خونه آموزش میدین پس پرنده وقت میپره دنبال دو طبقه شما نمیگرده بلکه دنبال حیاط خونه میگره چون توی حیاط خونه بزرگ شده و اونجا رو میشناسه وقتی هم حیاط خونه رو نتونه ببینه(هنگامی که پشت طبقه بیوفته حیاط خونه رو نمیتونه ببینه) بیشتر میترسه و به دنبال حیاط خونه منطقه رو میچرخه که در اینصورت یا پیدا میکنه یا نه
پرورش پرنده توی حیاط کار خیلی سخت و پر دردرد سری هست که معایب زیادی داره
شما اگر بخواهید پرنده کمتری از دست بدین باید پرنده ها رو روی طبقه آموزش بدین که اول اونجا بشینن بعد بیان توی حیاط که دردسر های خودش رو داره
ولی اگر بتونید تمام آموزش رو به بالای پشت بام ببرید نتیجه خیلی بهتری میگیرید.
امیدوارم مطالبی که ذکر کردم مفید قرار بگیره

تصویر ناجی آل کثیر
ناجی آل کثیر

همیشه زنده و پاینده باشید واقا خسته نباشید

تصویر ناجی آل کثیر

تريكو پلاس ( كنكر ) داروي موثر و جواب پس داده جهت درمان بيماري همه گير كنكر يا همان پنيرك بیماری خوره (کنکر) و انواع آن: کنکر یا خوره بیماری که توسط جانور انگلی بنام تریکوموناس بکبوتر صدمه میزنه و بسیار سریع ازدیاد پیدا میکنه. بندرت کبوتر مسن بطور حاد مبتلا به این بیماری میشه ولی کبوتر جوجه این بیماری رو از والدین میگیره و سریع در بدنش پخش میشه و اگر زود درمان نشه باعث مرگش میشه. هر موقع والدین بجوجه هاشون غذا میدهند یکمقدار تریکوموناس بهشون میده بصورت کنترل شده که جوجه پادزهر در بدنش تولید کنند. موقعی جوجه مریض میشه که والدین بی اندازه تریکوموناس به جوجه میدهند. حالا چرا این عمل میشه, اگر والدین مصونیتشون پائین رفته باشه و یا استرس زیاد داشته باشند تریکوموناس بیش از اندازه و بدون کنترل به جوجه ها داده میشه. یا اگر کبوتر جدید با نوع مختلف خوره بگنجه وارد بشه مسئله خوره تولید میشه و ازدیاد پیدا میکنه. بطور عموم کنکر در 4 قسمت بدن کبوتر ظاهر میشه. 1) دهان2) گلو, 3) روده و معده (4 مخرج. شناخت خوره: بصورت یک ماده و یا جرم زرد رنگ پنیر مانند در دهان و یا گلو و بصورت غده چربی در مخرج نمایان میشه

تصویر ناجی آل کثیر

سلام خدمت همه دوستان
احسنت بر شما آقای رحیمی حرف شما بسیار متین و به جا هست متاسفانه شکار نوعی سرگرمی در میان مردم باب شده که فقط لذت شلیک به هدف رو برای اونها داره حتی دیده شده پرنده شکار شده حتی استفاده نشده دور انداخته میشه یا پرنده مسابقه رو فقط برای پلاک توی پا شکار میکنن که آدم نمیدونه چی بگه

تصویر ناجی آل کثیر

با سلام
با اجازه اساتید محترم
هر مربی روش خواص خودش رو داره واسه تمرین از نظر بنده پرنده هیچ مشکلی واسه طی کردن مسافت قبلی نداره مثلا همون 60 کیلومتر قبلی ولی خیلی بهتر که برای یاداوری و مرور چندباری تمرینات قبلی رو تکرار کرد و بعد بالاتر از 60 کیلومتر رو تعدی کنیم.

تصویر ناجی آل کثیر

مقاله ای در همین مورد

(نظریه های برخی از قهرمانان برجسته و پیش کسوت )
"درباره چشم , بال ,شکل خارجی , داخلی و سلامت کبوتر مسابقه دهنده خالص .

ترجمه و گرداوری: صادق کردانی

یکی از بزرگترین مسابقه دهندگان ان زمان و به مدت طولانی آقای Per Piranes، داور تخصصی در مسابقات با نظریات معتبر , به خصوص در مورد چشم کبوتر مسابقه او ویژگی خواندن توانایی انواع کبوتران خوب را از طریق معاینه چشم داشت.
ما از او پرسیدیم چگونه پرندگان را از طریق چشم کشف کنیم؟
او به وضوح گفت که این یک راز است و نمی خواهد به انها بگوید . اما او در نهایت در مسابقات اخیر شکست خورد، و ثابت شد که چشم به تنهایی مقیاسی برای خوب بودن نیست، و بال میتواند نقش مهمی داشته باشد.
✅دکتر Gilmont Berkus در مسابقات کبوتران فرانسوی داوری کرده است و یکی از افرادی است که ایده و سیاست و نظریه های استاندارد طبقه بندی شده را برای ورزش کبوتر مسابقه در سطح جهانی تنظیم کرده است . دکتر توضیح میدهد کبوتر مسابقه از کمری گرد و وسیع و سینه قوی قابل تشخیص است . این یک معیار اساسی برای کبوتر به عنوان یک مسابقه دهنده استثنایی است.

✅ دکتر دیبونت، پرورش دهنده و متخصص و قهرمان مسافت بلند توضیح میدهد کبوتر مسابقه دهنده واقعی باید بدنی مناسب و اندازه متوسط داشته باشد و سیستم عضلانی قوی و بهتر است بال کمی طولانی باشد. اما مهم تر این است که پیشینه و اصالت کبوتر را بدانیم زیرا در آن نقش مهمی ایفا می کند و همچنان می توانید یک سیستم آموزشی مناسب برای آنها انتخاب کنید. ص.ک به عنوان مثال، برای کبوتران بلند پرواز و دور برد نیاز به تمرین و اموزش طولانی به مدت 3 سال دارند تا به چیزی که می خواهید برسید.
✅متخصص در مسافتهای بلند آقای دیرای می گوید بهترین ویژگی های کبوتر مسابقه : باید واکنشی واضح , در پرواز هوشیار و محافظه کار باشد و دارای چشمی روشن و واضح باشد البته رنگ چشم مهم نیست ، بلکه چشم باید بازتابی از قدرت و اراده قوی را نشان دهد و این بازتاب باید داخل چشم خوانده شود.
باید بدن و ساختار پرنده گسترده وعریض باشد و در طول وزش باد سرگردان نباشد و باید دارای سیستم عضلانی قوی باشد، اضافه شود او ترجیح می دهد که وزن بدن سنگین تر باشد، چون به او کمک میکند در برابر باد مقاوم جهت و سرعت را هدایت کند. باتوجه به نظریه جدید در مورد بال خوب است اندازه طول بال را در نظر بگیریم و بال سبک و مفاصلی انعطاف پذیر را همیشه در اولویت قرار بدیم .
✅ اقای رینیه داور مسابقات کبوتر در بلژیک و نویسنده و ناشر کتاب در مورد کبوترها نظری به ما می دهد و در ان
بیان می کند مهم ترین مشخصه که در کبوتر به دنبال ان هستم و میگردم , سرزندگی و سلامتی عالی و ظاهری قدرتمند در کبوتر است، ونیز پرهای قوی درهم امیخته و منسجم باشند .
قسمت دوم ضروری و لازم برای کبوتران دور برد و مسافت بلند، ساختار قوی استخوان انها است و به خصوص در بال که باید به نسبت وزن، حجم پرنده و پرها سبک باشد.
در هر صورت مربیانی که قصد برنده شدن تنها با کبوتر ایده آل در سلامت کبوتری که دارای اشتهای خوب برای خوردن و انجام تمارین ورزشی دارند نتیجه میگیرند.
✅ مربی قهرمان مارتن فان یکی از متخصصین در ایدهای ورزش کبوتر به ما میگوید مهم ترین چیز که کبوتر مسابقه را متمایز میکند عضله برجسته مخصوصا در سینه وعلاوه بر ان عضلات انعطاف پذیر وماهیچه ها و مفاصل در بال که قدرت ان به وضوح نشان داده میشود زمانی که کبوتر را در دست میگیرید قدرت، استحکام را مشاهده خواهید کرد نه نرمی ان .
✅ هیتکر دیسمیت ورزشکار بلژیکی که قهرمانی و جوائز زیادی در مسابقات ملی و کشوری به دست آورده است میگوید مفاصل انعطاف پذیر بال و علامتهای چشم قابل تشخیص از مهمترین بخش ها هستند. قدرت بال در مقایسه با وزن بسیار مهم است.
✅ اوسکار مسابقه دهنده می گوید اندازه کوچک کبوتر مناسب نیست، اگرچه برخی از آنها خوب هستند. اما بهتر است که اندازه متوسط و قوی باشد .
غیر ممکن است یک کبوتر سنگین مناسب باشد و قطعا در مسافت طولانی خوب نیست و باید در دست سبک باشد . او می افزاید طبیعی است که بال کوتاه برای مسافت های کوتاه و کبوتر راه دور دارای بال عریض و بلند تر است ، عموما بال باید انعطاف پذیر و چسبیده باشد به این معنا که ساختار کبوتر سازگار است و در هیچ بخشی از پرنده انحراف قابل توجهی وجود ندارد. لازم است کبوتر دور برد از سیستم

عضلانی قوی مخصوصا در کمر و قفسه سینه دارا باشد برای مثال، اگر کبوتر را در دست به صورت طبیعی بگیرید باید دم به بالا باشد که نشان از قدرت است.علاوه بر این، کبوتر باید دارای توانایی متمایز برای برگشت به خانه داشته هر چقدر که اب و هوا خراب باشد. این مدل از توانایی طبیعی برای برگشت به خانه است , اما من در مورد آب و هوا فوق العاده استثنایی صحبت میکنم اینجاست قدرت یک کبوتر که قابلیت مسیریابی قوی در اب و هوای بد را دارد نمایان میشود بدون شک او کبوتری متمایز در یک اب و هوای طبیعی خواهد بود.