جنسیت: 
آقا
مکان سکونت: 
آبادان
حوزه فعالیت: 
عضو هیچ کلوپی نیستم
رده مسافت: 
مسافت متوسط و طولانی
رسته فعالیت: 
پرورش دهنده
سطح مهارت: 
حرفه‌ای
تاریخچه: 
عضو به مدت 5 سال 10 ماه